Over ‘Het Gevoel Van Victoria’ (scroll down for English version)

Dagboek
Op zoek naar nieuwe geluiden, vond ik de mellotron: een apparaat dat eruit ziet als een piano, maar in plaats van een hamer die snaren aanslaat, start je met het indrukken van elke toets een tape-sample. Direct na het installeren van de mellotron-software schreef ik dit nummer.

R018584
Ode aan m’n Fender Mustang.

Joodse Droom
Liefdesliedje vol frustratie en onmogelijkheid. Voor R.F.

In Het Holst Van De Dag
In een poging om de samenleving te begrijpen, heb ik mezelf er een tijd buiten gezet, waardoor ik er beter zicht op had. Sindsdien ben ik veranderd, omdat m’n uitzicht vele malen schokkender was dan ik had verwacht en ik nu niet meer terug kan.

Drie Vrouwen En Een Man
Eerlijkste liedje dat ik ooit geschreven heb.

Onder Water In Bad
Ultiem tot jezelf komen, maar daarna weer de drukte in, want ik kan er uiteindelijk niet zonder.

Jullie Satelliet
De eerste twee delen van de tekst gaan over hoe ik samen met de personen die het dichtst bij me staan het leven ervaar. Tijdens het schrijven liep ik echter vast, toen er op dat moment een meisje aanbelde dat me er zeer gemeend en gedreven van probeerde te overtuigen dat ik haar goede doel moest steunen. Er ontstond een persoonlijk gesprek over Afrika, welvaart, egoïsme en de kapitalistische samenleving, waarna ze in tranen uitbarstte. Op m’n bank kwam ze weer tot rust en vervolgde ze haar missie. Ik schreef meteen daarna het derde deel van de tekst.

Zwaaien Naar De Spiegel
Deze terugblik op mezelf schreef ik nadat ik op oude foto’s zag hoe weinig ik wist van waar ik mee bezig was.

Zelfcorrectie
Over zelfontwapening en de totale verbazing over de luxe ervan.

About ‘Het Gevoel Van Victoria’ (EN)

Dagboek
In search of new sounds I found the mellotron: a piano-like instrument, that plays samples when you push a key. Right after installing the mellotron software I wrote this song.

R018584
Ode to my Fender Mustang.

Joodse Droom
Frustration-filled love song loaded with impossibility. For R.F.

In Het Holst Van De Dag
In an attempt to understand society, I secluded myself from it for a while, so I’d have a better view on what’s exactly going on. I’ve changed since then, because the view was far more shocking than I expected and there’s also no way back again.

Drie Vrouwen En Een Man
Most honest song I ever wrote.

Onder Water In Bad
Finding your ultimate zen, right before going back to a busy life I can’t live without in the end.

Jullie Satelliet
The first two parts of the lyrics are about how the people that are closest to me experiencing life with me. I got stuck in the writing process when a girl at the door tried to convince me in a passionate and sincere way to support her mission. We got into a personal conversation about Africa, wealth, egoïsm and the kapitalistisch society, until she started to cry very sadly. She regrouped herself on my couch and resumed her mission on the street. I went back writing and wrote the third part of the lyrics.

Zwaaien Naar De Spiegel
I wrote this retrospect on myself after viewing some old photographs, on which I saw how little I knew about the things I was doing back then.

Zelfcorrectie
About disarming myself and the total astinishment of the luxery this is.