Over ‘Het Proces Bij Daglicht’ (scroll down for English version)

Privéroest
Geconfronteerd worden met m’n eigen tekortkomingen en me daarvoor verontschul-digen. Geïnspireerd door een liedje van The Raveonettes.

Serenade Op De Radio
Ontdaan door m’n eigen toewijding, terwijl de rest met hele andere dingen bezig is.

Droomdoof
Een cynische tekst over een dierbare die zich stort op de verkeerde details en zo het grote geheel mist.

Zo Word Ik Negentig
Soms geven slechte dingen je een heerlijk gevoel. In de brug van het nummer hoor je m’n geliefde in het Russisch de vertaling van het tekstgedeelte erna uitspreken.

Het Tegenlicht Van Toen
Over het uit angst verklaren van de wereld door middel van religie.

De Plek Waar Je Slaapt
Verlangen, de juiste tijd, de juiste plaats, geheime trucs (die niemand je leert) die het leven makkelijker maken. Sommige dromen komen nooit uit, andere onbewuste dromen waar je nooit om hebt gevraagd komen uit zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Dezelfde Maan
De idylische maan in films is in feite dezelfde maan die je elke dag ziet. Op jonge leeftijd kwam ik hier achter; hierdoor zie ik de wereld nog altijd in een geruststellend perspectief.

Spookvlieger
Een frustrerende ruzie met je geliefde en het daarna weer goedmaken.

Alaska
Een verlaten, sussend gevoel is wat er overblijft. Ook de naam van m’n kat. De tekst heeft geen echte betekenis; de woorden geven samen een abstracte en duistere sfeer.

Stiltetelefoon
Het is soms confronterend om te beseffen dat ze me nooit laat gaan, omdat ik altijd had gedacht dat ik diegene zou zijn.

Het Proces Bij Daglicht
Gaat over het beschermen van m’n eigen essentie en de angst dat iemand dat beschadigt. Het laatste couplet heeft een typisch rijmschema geïnspireerd door Kees Torn.

Bloed
50% van de mensen zijn nemers en 50% gevers, wat zorgt voor een natuurlijke balans tussen mensen. Ik zou wel eens één dag een nemer willen zijn.

 

About ‘Het Proces Bij Daglicht’ (EN)

Privéroest
Being confronted with my own shortcomings and apologizing for it. Inspired by a song from The Raveonettes.

Serenade Op De Radio
Being completely overwhelmed by my own passions, while the rest stands blinking their eyes: they couldn’t care less.

Droomdoof
A cynical tune about someone close to me focussing on the wrong details.

Zo Word Ik Negentig
Bad things in life can make you feel great. In the bridge part of the song my girlfriend speaks the Russian lyrics, which is a translation for the lyrics in the next part.

Het Tegenlicht Van Toen
About explaining the world through religion out of fear.

De Plek Waar Je Slaapt
Desire, right time, right place, secret tricks (which nobody will learn you) that makes life easier. Some things you want very much will never happen; other nice things you’ve never asked for, you get for free, without any effort.

Dezelfde Maan
The romantic moon in movies is actually the same moon you see every day. I found this out when I was very young and this made me see the world in a comforting perspective.

Spookvlieger
Having a frustrating fight with your beloved and making up after.

Alaska
A deserted, soothing feeling remains. Also my cat’s name. The lyrics have no real meaning; the words paint an abstract, gloomy atmosphere.

Stiltetelefoon
Sometimes it’s confronting to realise she won’t ever let me go, because I always thought I would be that person.

Het Proces Bij Daglicht
Protecting the essence of me; fear of someone harming it. The last verse has a typical rhyme scheme inspired by Kees Torn.

Bloed
50% of people are takers and 50% are givers, which creates a natural balance between people. I wish I could be a taker just one day.